Թափուր աշխատատեղեր

Հարգելի այցելու,

այս էջում Դուք կարող եք ծանոթանալ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ-ում առկա թափուր աշխատատեղերին: Դուք կարող եք լրացնել «Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը», ներբեռնել այն և ուղարկել: Լրացված դիմումը կարող եք ուղարկել նաև hr@acba.am հասցեին, ինչպես նաև ներկայացնել Բանկի Կենտրոնական գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ:

կամ վերբեռնեք Ձեր CV-ն
Ընտրել

Մեր թափուր աշխատատեղերը

Մեթոդաբան

Բաժին

Ուսումնամեթոդաբանության բաժին

Պաշտոն

Մեթոդաբան

Մարզ

Երևան / Կենտրոն

Կրթություն

Բարձրագույն տնտեսագիտական 

Աշխ. փորձ

Պարտադիր չէ

Պրոֆեսիոնալ հմտություններ

Պահանջվող գիտելիքների շրջանակը.
Գիտելիքներ հետևյալ ոլորտներում` բանկային օրենսդրություն և նորմատիվային դաշտ (միջանկյալ), քաղաքացիական օրենսդրություն (միջանկյալ), մակրոտնտեսագիտություն (ներածական), միկրոտնտեսագիտություն (ներածական):
Լեզուների իմացություն` հայերենիև անգլերենի գերազանց տիրապետում (հայերենից անգլերեն թարգմանություններ կատարելու կարողություն):
Անհրաժեշտ հմտություններ՝ համակարգչով աշխատելու հմտություն (word, excel ծրագրերի գերազանց տիրապետում):

Աշխատանքային ժամեր

9.00-ից 18.00

Պարտականություններ

Աշխատատեղի հիմնական պարտականություններն են.

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունները կանոնակարգող ներքին իրավա­կան ակտերի նախագծերի կազմում, խմբագրում,

Բանկի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերի և դրանց առնչվող փաստա­թղթերի հաշվառում, էլեկտրոնային բազայի վաում, տարածման աշխատանք­ների իրականացում,

Բանկային օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերի գործնական կիրառման նպա­տակով Բանկի աշխատակիցների համար սեմինարների կազմակերպում,

Բանկի աշխատակիցների մասնագիտական որակավորման բարձրացման նպատակով բանկա­յին գործունեությանն առնչվող ուսումնա­կան նյութերի, ձեռնարկների, տեստերի և իրավիճակային խնդիրների կազ­մում:

Անհրաժեշտփաստաթղթեր

Մրցույթին դիմելու ընթացակարգը` Մրցույթին դիմելու համար անհրաժեշտ է www.acba.am կայքից ներբեռնել Բանկի “Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձև”-ը և լրացնելուց հետո այն ուղարկել Methodology@acba.am հասցեով (թեմայում նշել Methodology specialist անվանումը) կամ թղթային եղանակով ներկայացնել “ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ” ՓԲԸ` ք. Երևան, Բայրոնի 1 հասցեով:

Վերջնաժամկետ

01.02.2015թ.

Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ

Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ

Գիտելիքներ

1. Բազային գիտելիքներ տեղեկատվական անվտանգության վերաբերյալ
2. Տեղեկատվական համակարգերի հիմունքների իմացություն ( աշխատանքի փորձ )
3. Ընդհանուր գիտելիքներ տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգերի վերաբերյալ (MSSQL Server, MySQL)
4. Ծրագրավորման որոշակի բազային փորձի առկայություն (սկրիպտերի կազմում և այլն)
5. Սովորելու և նոր համակարգերը ուսումնասիրելու ունակություն

Աշխատանքի բնույթը

1. Աշխատանք փասթաթղթերի հետ.
1.1 Քաղաքականությունների, ուղեցույցների և հաշվետվությունների մշակում:
1.2 Աշխատանք ներքին փասթաթղթերի հետ:

2. Թրեյնինգների անցկացում
2.1 Նյութերի մշակում, պատրաստում:
2.2 Ներքին թրեյնինգների անցկացում:

3. Համակարգերի վերահսկում
3.1 Տեղեկատվական համակարգերի կարգավորումների վերահսկում և պարբերական վերանայում
3.2 Տեղեկատվական համակարգերի ուսումնասիրում, խոցելիությունների և տեղեկատվական անվտանգությանը վերաբերվող թերությունների բացահայտում:

Տեխնիկական առաջադրանքների մշակման բաժնի մասնագետ

Աշխատելու վայրը:  Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն:  ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԸ աշխատանքի է հրավիրում փորձառու, ինչպես նաև սկսնակ մասնագետների Տեխնիկական առաջադրանքների մշակման բաժնում աշխատելու համար

Աշխատանքային պարտականություններ 

 • Բանկի կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումներին անհրաժեշտ ծրագրային փոփոխության առաջարկների ընդունում, քննարկում առաջարկը ներկայացրած և առնչվող այլ ստորաբաժանումների հետ,
 • Բանկի կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների բիզնես պահանջներին համապատասխան ծրագրային փոփոխության նախագծերի մշակում,
 • Տեխնիկական առաջադրանքների մշակում համաձայն ծրագրային փոփոխության նախագծի,
 • Միջբանկային ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովման ստեղծման համար անհրաժեշտ ծրագրային փոփոխության նախագծերի և տեխնիկական առաջադրանքների մշակում,
 • Բանկի գործունեության տարբեր ոլորտների ավտոմատացման հետ կապված ծրագրային փոփոխության առաջարկների, նախագծերի և տեխնիկական առաջադրանքների մշակում,
 • Տեխնիկական առաջադրանքի ընթացքի տրման և կատարողականին հետևելու աշխատանքների կոորդինացում,
 • Ծրագրային ապահովման/ինֆորմացիոն ենթակառուցվածքների տեխնիկական նկարագրության մշակում,
 • Բաժնի կողմից մշակված և Բանկի ղեկավարության կողմից հավանության արժանացած նախագծերի իրականացում,
 • Ծրագրավորում

 

Պահանջվող հմտություններ

 •   Բարձրագույն կրթություն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, ֆիզիկայի և/կամ մաթեմատիկայի ոլորտներում
 •   UML-ի իմացություն
 •   SQL-ի լավ իմացություն
 •   C#, Visual Basic ծրագրավորման լեզուների իմացություն
 •   .Net Framework-ի իմացություն (C#.NET, VB.NET)
 •   Javascript-ի, HTML-ի և CSS-ի իմացություն
 •   ASP.NET MVC-ի իմացությունը ցանկալի է
 •   Վերլուծական ունակությունների առկայություն
 •   Սեղմ ժամկետներում նոր տեխնոլոգիաներ ուսումնասիրելու և սովորելու ունակություններ և պատրաստակամություն
 •   Թիմային աշխատանքի ունակություններ
 •   Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն (և՛ գրավոր և՛ բանավոր)
 •   Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն

 

Հետաքրքրված անձինք դիմումները կարող կարող են ուղարկել Tigran.simonyan@acba.am հասցեին:

 

Ծրագրավորող

Ստորաբաժանում`Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման վարչություն 

Պաշտոն` Ծրագրավորող

Ներկայացվող պահանջներ

Ծրագրավորողի կրթություն,
VB, VB.Net, SQL Server and Transact-SQL ծրագրերի իմացություն
Visual Basic, VBA և SQL (Transact SQL) ծրագրերի լավ իմացություն
Net Framework (C#, VB.NET)–ի իմացություն
Ցանկալի է ASP.NET and ASP.NET MVC իմացությունը
Անգլերենի տեխնիկական մակարդակի իմացություն
Թիմում աշխատելու ունակություն
Վերլուծական միտք: